phần mềm tống tiền

trojan

 • Loại bỏ virus ransomware BAAA (+Tập tin DECRYPT .baaa)

  Virus Baaa là một loại virus máy tính xâm nhập vào PC của bạn, mã hóa tài liệu của bạn, và sau đó yêu cầu trả tiền để giải mã tập tin. Bên cạnh những hành động không mong muốn này, virus đó cũng thay đổi một số cài đặt quan trọng và thậm chí có thể vô hiệu hóa công cụ bảo mật của bạn.

  Đọc thêm »

 • Loại bỏ virus ransomware BGZQ (+Tệp DECRYPT .bgzq)

  Virus Bgzq là một loại virus máy tính xâm nhập vào PC của bạn, mã hóa tập tin của bạn, và sau đó yêu cầu trả tiền để giải mã tập tin. Bên cạnh những hành động không mong muốn này, phần mềm độc hại đó cũng sửa đổi một số cài đặt quan trọng và thậm chí có thể dừng chương trình chống vi-rút của bạn.

  Đọc thêm »

 • Loại bỏ virus ransomware BGJS (+Tệp DECRYPT .bgjs)

  Phần mềm độc hại Bgjs là một loại vi-rút máy tính xâm nhập vào PC của bạn, mã hóa tài liệu của bạn, và sau đó yêu cầu trả tiền chuộc để giải mã tập tin. Bên cạnh những hoạt động không mong muốn này, vi-rút đó cũng thay đổi một số cài đặt quan trọng và thậm chí có thể dừng chương trình chống vi-rút của bạn.

  Đọc thêm »

 • Loại bỏ virus ransomware KAAA (+Tệp DECRYPT .file)

  Phần mềm độc hại Kaaa là một loại virus máy tính xâm nhập vào PC của bạn, mã hóa tài liệu của bạn, và sau đó yêu cầu trả tiền để giải mã tập tin. Bên cạnh những hoạt động không mong muốn này, vi-rút đó cũng thay đổi một số cài đặt quan trọng và thậm chí có thể vô hiệu hóa công cụ bảo mật của bạn.

  Đọc thêm »

 • Loại bỏ virus ransomware UAJS (+Tệp DECRYPT .uajs)

  Uajs ransomware là một loại virus máy tính xâm nhập vào máy tính của bạn, mã hóa tập tin của bạn, và sau đó yêu cầu trả tiền chuộc để giải mã tập tin. Bên cạnh những hoạt động không mong muốn này, phần mềm độc hại đó cũng sửa đổi một số cài đặt quan trọng và thậm chí có thể vô hiệu hóa chương trình chống phần mềm độc hại của bạn.

  Đọc thêm »

Nút quay lại đầu trang